Tập huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

08:00 19/06/2018
Sáng ngày 18/6/2018, UBND huyện Kỳ Anh phối hợp với Sở Tư pháp, Ban Quản lý dự án RALG Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ quản lý và hòa giải viên cơ sở 3 xã Kỳ Đồng, Kỳ Xuân, Kỳ Thượng.

Sáng ngày 18/6/2018, UBND huyện Kỳ Anh phối hợp với Sở Tư pháp, Ban Quản lý dự án RALG Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ quản lý và hòa giải viên cơ sở 3 xã Kỳ Đồng, Kỳ Xuân, Kỳ Thượng.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Cẩm Thạch, Trưởng phòng Quản lý XLVPHC&TDTHPL - Sở Tư pháp đã phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là các quy định về thẩm quyền, trình tự thủ tục, cách thức lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn… và một số vấn đề khác thường gặp ở cơ sở về xử lý vi phạm hành chính.

Thông qua lớp tập huấn đã cung cấp, cập nhật kiến thức về công tác xử lý cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở và hòa giải viên, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn./.


Ngọc Bé - Chuyên viên phòng Tư pháp huyện


Tin liên quan