Tập huấn pháp luật về Đấu giá tài sản và chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Sáng ngày 17/8, UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về Đấu giá tài sản và chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Dự hội nghị tập huấn lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh cùng đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các Ban: Kinh tế -xã hội, Pháp chế HĐND huyện, các thành viên Hội đồng phối hợp Phổ biến GDPL huyện cùng các đồng chí Chủ tịch HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ xã và cán bộ công chức cấp xã.

Sáng ngày 17/8, UBND  huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về Đấu giá tài sản và chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Dự hội nghị tập huấn lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh cùng đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND  huyện, đại diện lãnh đạo các Ban: Kinh tế -xã hội, Pháp chế HĐND  huyện, các thành viên Hội đồng phối hợp Phổ biến GDPL huyện cùng các đồng chí Chủ tịch HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ xã và cán bộ công chức cấp xã.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND  huyện phát biểu tại hội nghị

Tại lớp tập huấn, đồng chí Võ Xuân Kỳ, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện đã truyền đạt các chính sách  Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế với nội dung tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật BHXH sửa đổi, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung, trong đó tập trung triển khai về một số quy định của Luật BHXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018;  triển khai một số Điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 quy định xử lý hình sự đối với hành vi gian lận, trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và giải đáp những thắc mắc của các đại biểu xoay quanh các quy định về chính sách BHXH, BHYT...

Đồng chí Võ Xuân Kỳ, Giám đốc bảo hiểm xã hội huyện Kỳ Anh  truyền đạt các nội dung
c hính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Ngoài ra, các đại biểu còn được tiếp thu pháp luật về đấu giá tài sản..

Qua hội nghị tập huấn lần này sẽ góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ về pháp luật Đấu giá tài sản và vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền làm cho mọi tầng lớp nhân dân toàn huyện hiểu rõ chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước để tích cực tham gia, từng bước đưa chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đi vào cuộc sống./.


Mạnh Hải- Trung Anh