Tập huấn Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành

10:46 23/09/2022
Ngày 23/9, UBND huyện Kỳ Anh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản chỉ tiết, hướng dẫn thi hành cho hơn 200 cán bộ phụ trách môi trường cấp huyện, cấp xã của huyện Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên và Thị xã Kỳ Anh.
Đại biểu tham dự buổi Tập huấn

Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, thị xã Kỳ Anh.

Đồng chí Phạm Hữu Tình - Trưởng phòng Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc

Tại buổi tập huấn, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã truyền đạt các nội dung về phân loại dự án đầu tư theo tiêu chí môi trường, cấp giấy phép môi trường cấp huyện, đăng ký môi trường cấp xã. Trách nhiệm của các cơ sở, sản xuất kinh doanh trong thực hiện công tác bảo vệ môi tường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày các chuyên đề

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt và nước thải; bảo vệ môi trường khu dân cư và thẩm quyền, trách nhiệm cấp chính quyền, tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, xã và cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường; Một số điểm mới thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật bảo vệ môi trường, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của chính phủ.

Hội nghị tập huấn còn dành thời gian trao đổi, thảo luận xung quanh các nội dung về Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chương trình tập huấn giúp các ngành chức năng, địa phương nắm bắt, hiểu rõ hơn về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, để triển khai và áp dụng vào thực tế có hiệu quả và đảm bảo đúng quy định./.


Huyền Trang - Trung Anh


Tin liên quan