Tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên cơ sở

17:10 06/05/2022
Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện, nhất là đội ngũ hòa giải viên cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện. Chiều ngày 6/5, Sở Tư pháp phối hợp Hội Luật gia tỉnh và UBND huyện Kỳ Anh tổ chức tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên cơ sở.
Đại biểu tham dự

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Hoa Phượng - Trưởng phòng PBGDPL Sở Tư pháp; Đại diện lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh.

Tại lớp tập huấn các học viên được giới thiệu các chuyên đề về Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành và Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành, thường được vận dụng trong công tác hòa giải và một số tình huống hòa giải tranh chấp ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa Phượng - Trưởng phòng PBGDPL Sở Tư pháp giới thiệu các chuyên đề về
Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thông qua lớp tập huấn, các học viên đã được bổ sung những kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải phù hợp, thiết thực để vận dụng trong hoạt động hòa giải ở cơ sở và  trợ giúp pháp lý, giúp đội ngũ hòa giải viên thực hiện hòa giải theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Phó Trưởng phòng HCTH, Trung tâm TGPL tỉnh trao đổi chuyên đề Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành

Đồng thời trao đổi, học tập kinh nghiệm và giải đáp những thắc mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác hòa giải trong thời gian tới.


Huyền Trang


Tin liên quan