Tập huấn công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

10:10 21/06/2023
Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh vừa tổ chức tập huấn về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nội dung tập huấn về Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, văn bản liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tham dự có Đồng chí Trịnh Công Minh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên là cán bộ, công chức đang đảm nhận công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các phòng, ban của huyện và các xã đã được nghe đồng chí Trịnh Công Minh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh truyền đạt nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo từ thực tiễn tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra. Ngoài ra, các học viên cũng được trao đổi, thảo luận thực tế tiếp công dân và xử lý đơn thư tại cơ quan, đơn vị mình.

Thông qua lớp tập huấn góp phần nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giúp cán bộ, công chức nắm vững kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng trong công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp, kịp thời phát hiện và giải quyết ngay từ cơ sở.


Huyền Trang - Trung Anh


Tin liên quan