Sở Tư pháp: Ký Kết Chương Trình Phối Hợp xây dựng mô hình điểm xã đạt chuẩn tiếp cận Pháp Luât tại xã Kỳ Đồng.

12:54 24/05/2018
Nhằm triển khai có hiệu quả kế hoạch số 188/KH_STP ngày 18/5/2018 của Sở Tư pháp về xây dựng mô hình xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Sở Tư pháp vừa phối hợp với UBND huyện Kỳ Anh và UBND xã Kỳ Đồng đã tổ chức lễ ký kết mô hình điểm xã đạt chuẩn tiếp cận Pháp luật. Tham dự lễ ký kết các các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo BQL dự án RALG Hà Tĩnh, lãnh đạo phòng Tư pháp, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Kỳ Đồng.

Nhằm triển khai có hiệu quả kế hoạch số 188/KH_STP ngày 18/5/2018 của Sở Tư pháp về xây dựng mô hình xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Sở Tư pháp vừa phối hợp với UBND huyện Kỳ Anh và UBND xã Kỳ Đồng đã tổ chức lễ ký kết mô hình điểm xã đạt chuẩn tiếp cận Pháp luật. Tham dự lễ ký kết các các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo BQL dự án RALG Hà Tĩnh, lãnh đạo phòng Tư pháp, cấp ủy  Đảng, chính quyền xã Kỳ Đồng.

Đại biểu tham dự lễ ký kết.
Đại biểu tham dự lễ ký kết

Đòng chí Phó giám đốc Sở Tư Pháp phát biểu tại buổi lễ

Nhằm tăng cường sự tương tác giữa chính quyền với người dân để thúc đẩy hiệu quả điều hành, thực thi chính sách quản lý Nhà nước ở địa phương, qua đó xây dựng một chính quyền minh bạch, có trách nhiệm và đáp ứng nhu cầu nhanh hơn, cải thiện cung cấp dịch vụ và tăng mức độ hài lòng của người dân. Mục tiêu nội dung của lễ ký kết là xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn xã Kỳ Đồng thực hiện mô hình điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỷ năng nghiệp vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho cán bộ, nhân dân. Đồng thời hỗ trợ trang thiết bị cơ sở vật chất nhằm tăng cường hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các thiết chế thông tin, văn hóa cơ sở.

Nhân dịp này,  Sở Tư pháp đã trao cho xã Kỳ Đồng 5 loa truyền thanh,  4 tủ sách pháp luật,  3 hộp thư cung cấp tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật và tiếp nhận ý kiến của Nhân dân về việc cung cấp thông tin pháp luật.

Lãnh đạo Sở Tư Pháp trao lao truyền thanh, tủ sách pháp luật cho UBND xã Kỳ Đồng
Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh đánh giá cao tính chất của dự án, ghi nhận và tiếp thu. Đề cao trách nhiệm để mỗi một  người dân Kỳ Đồng tiếp cận được với pháp luật gần với xây dựng Nông thôn mới, tiến tới xây dựng Kỳ Đồng là một xã đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật, sau đó nhân ra diện rộng trên địa bàn toàn huyện .

Sở Tư pháp Ký Kết Chương Trình Phối Hợp xây dựng mô hình điểm xã đạt chuẩn tiếp cận Pháp Luât tại xã Kỳ Đồng.


Anh Đức


Tin liên quan