Nhận diện và cảnh báo một số phương thức, thủ đoạn, lừa đảo qua mạng xã hội

10:09 24/08/2022

Để phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Sở Thông tin và Truyền thông đã biên tập nội dung tuyên truyền “Nhận diện và cảnh báo một số phương thức, thủ đoạn, lừa đảo qua mạng xã hội” . Đề nghị các cơ quan,đơn vị phối hợp tuyên truyền, nâng cao tình thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn lừa đảo cho bà con nhân dân.Tin liên quan