Lễ Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”

10:44 21/10/2023
Chiều ngày 20/10/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”; Sở Tư pháp phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Lễ phát động Cuộc thi bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Toàn cảnh tại điểm cầu trực tuyến BHXH huyện Kỳ Anh

Đại biểu tham dự

Dự hội nghị phía đầu cầu huyện Kỳ Anh có đồng chí Võ Tá Cương, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Giám đốc, Phó giám đốc, chuyên viên Bảo hiểm xã hội huyện; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp; Đại diện Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp huyện; các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Hiệu trưởng các trường THPT, THCS trên địa bàn huyện.

Đại biểu tham dự

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” là hoạt động nhằm thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2023 và Kế hoạch số 390/KH-UBND ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh về tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Mục đích của cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của đội ngũ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, từ đó tích cực tham gia BHXH, BHYT cho bản thân và gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi diễn ra từ 0 giờ ngày 21/10/2023 đến 24 giờ ngày 04/11/2023. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn Hà Tĩnh.

Nội dung cuộc thi tập trung tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Luật Bảo hiểm y tế năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014; Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Luật Việc làm năm 2013. Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH tự nguyện; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu. Nghị định 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 4/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025...

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tại địa chỉ: cuocthitructuyen.sotuphap.hatinh.gov.vn. Theo đó, thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 20 phút/lần thi (gồm 14 câu trắc nghiệm và 1 câu dự đoán số người tham gia cuộc thi). Đối với 14 câu trắc nghiệm, người dự thi lựa chọn 1 đáp án đúng/1 câu hỏi để trả lời. Sau khi trả lời xong các câu hỏi trắc nghiệm, người dự thi trả lời câu hỏi dự đoán số người tham gia dự thi và bấm vào nút “Xác nhận” để nộp bài dự thi. Mỗi cá nhân được dự thi tối đa 3 lần (máy chủ sẽ tự động chấm điểm để tính kết quả bài thi có số điểm cao nhất của mỗi người dự thi).

Phát biểu tại lễ phát động. đồng chí Võ Tá Cương, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện quán triệt đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và người dân tích cực hưởng ứng, tham gia để cuộc thi được lan tỏa sâu rộng, đảm bảo chính xác, khách quan, đúng thời gian quy định và đạt hiệu quả cao nhất./.


Thúy Nga-Anh Đức


Tin liên quan