Huyện Kỳ Anh sôi nổi tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 10/2021

15:13 12/10/2021
Thực hiện Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2021 và chỉ đạo của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, trong những ngày đầu tháng 10, các cơ quan, đơn vị, địa phưng trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã sôi nổi tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 10/2021 với nhiều hình thức phong phú.

Tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã đã lồng ghép tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản pháp luật mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 10/2021 tại Lễ Chào cờ đầu tháng, trong đó, chú trọng phổ biến các văn bản có liên quan mật thiết đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp, như: các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP; các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP…

Đại diện phòng Tư pháp phổ biến các chính sách quan trọng có hiệu lực
từ tháng 10/2021 tại Lễ Chào cờ liên cơ quan Huyện ủy - Chính quyền - Khối dân
Sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 10 tại Trường THCS Kỳ Tân
Sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 10 tại xã Kỳ Tiến

Tại một số xã đã tổ chức ra quân tuyên truyền lưu động về phòng, chống dịch Covid trên địa bàn nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, bảo vệ, giữ vững thành quả phòng chống dịch trên địa bàn trong thời gian qua.

Ra quân tuyên truyền lưu động về phòng chống dịch Covid tại xã Kỳ Văn

Việc tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật hàng tháng đã trở thành hoạt động thường kỳ, được tổ chức thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. Duy trì thực hiện thường xuyên Ngày Pháp luật hàng tháng là một kênh rất quan trọng để kịp thời phổ biến những văn bản pháp luật mới, các thông tin về hoạt động của ngành, của cơ quan đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.


Phòng Tư pháp huyện Kỳ Anh


Tin liên quan