Hội nghị triển khai thí điểm hệ thống giám sát đánh giá việc thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật người khuyết tật và các chính sách liên quan đến người khuyết tật

15:05 29/12/2022
Sáng ngày 29/12/2022, Hội bảo trợ NKT - TMC huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị triển khai thí điểm hệ thống giám sát đánh giá việc thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật người khuyết tật và các chính sách liên quan đến người khuyết tật. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thanh Hải - Phó Chủ tịch Hội bảo trợ NKT - TMC tỉnh; Đại diện lãnh đạo UBND huyện; Phòng Lao động - Thương binh và xã hội; Thường trực Hội bảo trợ NKT - TMC huyện.
Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ khuyết tật, các tổ chức xã hội và công dân trong việc giám sát việc thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật Người khuyết tật và các chính sách liên quan đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”. Hội bảo trợ NKT - TMC huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị triển khai thí điểm hệ thống giám sát đánh giá việc thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật người khuyết tật và các chính sách liên quan đến người khuyết tật.

Đại biểu tham dự

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn triển khai các hoạt động giai đoạn 2 của dự án. Quán triệt Nghị định 20 của Chính phủ; Kế hoạch 169/KH - UBND tỉnh; Chỉ thị 39/CT - TW của Ban Bí thư TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Trả lời phiếu câu hỏi điều tra, khảo sát mức độ nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người khuyết tật tại địa phương mình...

Đồng chí Lê Thanh Hải - Phó Chủ tịch Hội bảo trợ NKT - TMC tỉnh phát biểu tại hội nghị

Để thực hiện giai đoạn 2 của Dự án, hội nghị đã triển khai hệ thống chấm điểm theo dõi, đánh giá việc thực hiện Luật Bình đẳng giới, chính sách đối với người khuyết tật và các hoạt động giúp người khuyết tật tiếp cận hệ thống giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội.

Thông qua hội nghị nhằm trang bị thêm cho những người làm công tác bảo trợ xã hội và cán bộ Hội bảo trợ NKT - TMC huyện Kỳ Anh có thêm kiến thức trong công tác để áp dụng triển khai, thực hiện các kế hoạch. Đồng thời, góp phần thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn Hà Tĩnh./.


Trà Giang- Trung Anh


Tin liên quan