Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

14:45 02/11/2023
Sáng ngày 02/11/2023, UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

Văn nghệ chào mừng

Đ/c Lê Đình Nhất - Trưởng phòng Tư pháp huyện khai mạc hội nghị

Đại biểu tham dự

Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở tư pháp Hà Tĩnh; Trần Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo, chuyên viên phòng Tư pháp; đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, MTTQ và các ngành đoàn thể huyện; Thường Ủy ban MTTQ, công chức Tư pháp - Hộ tịch 20 xã và các tập thể, cá nhân Tổ hòa giải tiêu biểu trong toàn huyện.

Các đồng chí Lê Mã Lương - UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện; Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị

Thực hiện Luật Hòa giải cơ sở, trong 10 năm qua, công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở được UBND huyện quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ. Huyện đã ban hành 01 Chỉ thị, 03 Quyết định, 17 Kế hoạch, 17 công văn để triển khai thực hiện. Tổ chức các hội nghị, quán triệt triển khai đến các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở. Xác định công tác hòa giải là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, củng cố và phát huy tình cảm, truyền thống tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng dân cư; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp, các phòng, ban có liên quan và UBND các xã tham mưu phối hợp quán triệt, phổ biến, truyền thông về Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các đối tượng liên quan thông qua các hình thức như: tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải, tổ chức Hội thi hòa giải ở cơ sở… trong đó, đã phối hợp tổ chức 23 hội nghị tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho lực lượng làm công tác hòa giải ở cơ sở, với 5.344 lượt người. Năm 2018, UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức thí điểm thi Hòa giải viên giỏi cấp xã ở 03 xã Kỳ Thượng, Kỳ Xuân, Kỳ Đồng đảm bảo chất lượng. Tổ chức thành công Hội thi Hòa giải viên giỏi cấp huyện với 20 đội thi tham gia. Sau hội thi Thành lập đội tuyển tham dự Hội thi cấp tỉnh và đạt giải Ba toàn tỉnh.

Đại biểu thảo luận

Đặc biệt trong năm 2023, thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi cấp tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp tham mưu thành lập đội tuyển tham gia hội thi cấp tỉnh, kết quả đã xuất sắc giành giải Nhất tại Hội thi cấp tỉnh. Tháng 9/2023, huyện Kỳ Anh đã tham gia hội thi hòa giải viên giỏi khu vực Miền Bắc, giành giải nhất Hội thi cấp khu vực.  Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến cơ sở, Cổng thông tin điện tử huyện, xã, các trang mạng xã hội, triển khai thực hiện chương trình phát thanh “pháp luật với người dân” đến nay đã thực hiện được 20 số với hơn 3.000 lượt phát sóng trên loa truyền thanh cơ sở.

10 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, 100% cán bộ, công chức, người được giao làm nhiệm vụ về hòa giải ở cơ sở đều được tuyên truyền, phổ biến các chủ trưởng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các văn bản mới ban hành, có nội dung liên quan mật thiết đến quyền và lợi ích của nhân dân. Hiện toàn huyện có 153 tổ hòa giải/153 thôn với 1067 hòa giải viên. Các tổ hòa giải trên địa bàn toàn huyện đã tiếp nhận 3.481 vụ việc; hòa giải thành 2860 vụ việc đạt 82,16%.

Đồng chí Đinh Văn Hồng, Phó giám đốc Sở tư pháp Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị

Thông qua việc phát hiện và giải quyết kịp thời, tận gốc những mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật trong nhân dân, việc hòa giải ở cơ sở đã giúp giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết cộng đồng; phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm ở cơ sở, góp phần ổn định trật tự xã hội, giảm bớt tình trạng gửi đơn thư, khiếu kiện lên các cơ quan hành chính nhà nước; tiết kiệm thời gian; đồng thời, hình thành trong mỗi cá nhân ý thức thượng tôn pháp luật.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện ghi nhận những kết quả của huyện và các xã đạt được trong thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trong 10 năm qua; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Để công tác này được thực hiện tốt hơn, đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đối với vị trí, vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở. Tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động hòa giải; thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên thông qua việc đẩy mạnh tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ cho các hòa giải viên ở cơ sở, lồng ghép vào các hoạt động, phong trào nhằm gắn công tác hòa giải ở cơ sở với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng huyện Kỳ Anh ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tại hội nghị UBND huyện đã trao phần thưởng cho 9 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trong 10 năm qua./.


Thúy Nga-Anh Đức