Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện các quy định xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

15:13 30/03/2022
Ngày 30/3, UBND huyện Kỳ Anh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện các quy định xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Đại biểu tham dự

Tham dự có các đồng chí Lê Mã Lương - UVBTV, Chủ tịch UB MTTQ huyện, Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp huyện.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Đình Nhất - Trưởng phòng Tư pháp yêu cầu các đại biểu nghiêm túc tiếp thu

Hội nghị đã được đồng chí Thiều Thị Chiên - Phó phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh trình bày về các chuyên đề về Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/7/2021 quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 15/11/2021 về hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg. Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của thủ tướng chính phủ về Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng chí Thiều Thị Chiên - Phó phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh trình bày về các chuyên đề

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đặc biệt là việc chuẩn tiếp cận pháp luật còn gắn liền với hoàn thành các tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 nhằm đảm bảo không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn.

Hội nghị tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức các kiến thức cơ bản, cần thiết liên quan, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức triển khai và thực hiện việc đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cũng như đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện.


Huyền Trang