Hội đồng Phổ biến Pháp luật tỉnh: Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

Sáng ngày 26/10, Đoàn kiểm tra Hội đồng phổ biến Pháp luật tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác PBGDPL tiêu chí 18.5 về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Kỳ Anh. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh.

Sáng ngày 26/10, Đoàn kiểm tra Hội đồng phổ biến Pháp luật tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác PBGDPL tiêu chí 18.5 về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Kỳ Anh. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh.

Hội đồng Phổ biến Pháp luật tỉnh kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

Để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả, thời gian qua, Hội đồng  phổ biến giáo dục pháp luật  đã tham mưu UBND huyện ban hành  kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 và nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Kỳ Anh giai đoạn 2017-2021; thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-202 và Quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. Tập trung tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp các Luật, Bộ Luật mới được Quốc hội thông qua. Đặc biệt là về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, các quy định về Chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở.

Lãnh đạo Sở Tư Pháp chủ trì buổi làm việc.

Hội đồng phổ biến Pháp luật tỉnh đã tổ chức, phối hợp tổ chức 120 hội nghị tuyên truyền tập trung ở cấp huyện cho 22.799 lượt người; thực hiện 252 lượt tư vấn pháp luật cho nhân dân về các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước; Xây dựng, cấp phát miễn phí 3.769 tài liệu, tờ gấp tuyên truyền phổ biến pháp luật. Phối hợp với Đài Truyền thanh, truyền hình làm 1.165 đĩa cấp phát đến tận thôn, xóm, các xã để tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật... Ở cấp xã đã tổ chức 96 cuộc với 11.158 lượt người tham dự; phát hành 2.752 tài liệu miễn phí cho các đối tượng; phát thanh 1.489 lượt trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tổ chức 04 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút 619 lượt người tham dự. Tổ chức 04 lớp tập huấn Luật Hòa giải ở cơ sở, các văn bản hướng dẫn thi hành, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải và kiến thức pháp luật về đất đai, dân sự, hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, xử lý vi phạm hành chính cho 126 cán bộ đầu ngành, công chức cấp xã và 1.131 hòa giải viên cơ sở ở 21 xã trên địa bàn huyện.

Đồng chí Trần Thái Sơn, Trưởng phòng Tư pháp huyện Kỳ Anh
​ báo cáo công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá cao những kết quả mà Hội đồng giáo dục pháp luật huyện Kỳ Anh đã đạt được trong việc thực hiện tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017. Thời gian tới,  huyện cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác công tác phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai thực hiện các chương trình phối hợp giữa Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật huyện với các cơ quan, đơn vị, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đẩy mạnh xã hội hóa công tác công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn./.


Thúy Nga