Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh tuyên truyền phổ biến Luật Lâm nghiệp và các văn bản thi hành pháp luật

08:35 25/08/2023
Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh phối hợp UBND các xã tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật Lâm nghiệp và các văn bản thi hành pháp luật cho hơn 200 cán bộ, đảng viên, người dân trên địa bàn các xã Lâm Hợp và Kỳ Tây.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo viên phổ biến và quán triệt những nội dung cơ bản, trọng tâm của Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đặc biệt là các quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lâm nghiệp theo quy định Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019, Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ như xử phạt vi phạm hành chính khi khai thác lâm sản trong rừng không được phép của cơ quan có thẩm quyền; hành vi phá rừng (chặt, đốt, phá cây rừng, đào, bới, san ủi, nổ mìn; đắp đập, ngăn dòng chảy tự nhiên, xả chất độc hoặc các hành vi khác) gây thiệt hại đến rừng với bất kỳ mục đích gì mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hành vi lấn chiếm rừng, ...

Việc tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp 2017 và các hành vi xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực lâm nghiệp giúp các đại biểu nắm rõ những nội dung cơ bản của Luật này cũng như những hành vi bị xử phạt liên quan đến hoạt động lâm nghiệp, từ đó tăng cường công tác tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân liên quan và người dân địa phương nhằm áp dụng phù hợp, hiệu quả vào công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng tại địa phương.


Huyền Trang