Tuyên truyền, phổ biến GDPL
Loại văn bản Tuyên truyền, phổ biến GDPL
Số/ Ký hiệu 01/DCGT
Trích yếu ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm

Văn bản khác