Nông dân huyện Kỳ Anh tích cực thu hoạch lúa vụ hè thu năm 2023

09:31 11/09/2023
Những ngày này bà con nông dân ở các xã trên địa bàn huyện Kỳ Anh đang tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu năm 2023

Được biết vụ hè thu năm 2023, huyện Kỳ Anh gieo cấy hơn 4.578ha lúa, với các loại giống chủ đạo như BQ, RVT, DT39, ST25; Xuân mai 12, Thiên Ưu...Nhờ đưa vào sản xuất những bộ giống ngắn ngày và triển khai khung thời vụ sớm nên đến thời điểm này, phần lớn diện tích lúa hè thu trên địa bàn huyện đã chín và đang tập trung thu hoạch.

Đến nay, toàn huyện đã thu hái được 3.959,36/4557,36ha, đạt 87%. Trong những ngày tới, UBND huyện Kỳ Anh tăng cường chỉ đạo bà con nông dân thu hoạch đảm bảo tiến độ  trước ngày 15/9/2023.


Huyền Trang