Kỳ Thư phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng Nông thôn mới nâng cao

15:16 26/04/2022
Chiều ngày 25/4, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Kỳ Thư tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua cả xã chung sức xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Tới dự có đồng chí Hoàng Trọng Lý, UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí trong đoàn công tác theo Quyết định 575 chỉ đạo xã Kỳ Thư.

Các đồng chí chủ trì buổi lễ

Chủ tịch UBND xã Kỳ Thư  Phan Văn Thiền phát động Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới cao năm 2022

Đại biểu tham dự

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Phan Văn Thiền đã phát động Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới cao năm 2022 gồm 5 nội dung. Đó là, cán bộ, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy cao vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, thi đua nhân rộng nhanh mô hình - điển hình tiên tiến.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát biểu hứa quyết tâm tại buổi lễ phát động

Mỗi cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ thôn, xóm phải là người gương mẫu đi đầu phong trào thi đua, làm lan tỏa việc chấp hành nội quy, quy chế, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền xã, thôn nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung các Chỉ thị, Kết luận, Thông báo, các chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện Kỳ Anh về tăng cường lãnh đạo đối với Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới nâng cao.

Toàn cảnh buổi lễ phát động

Ủy ban MTTQ xã thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng chương trình phối hợp, kế hoạch triển khai cuộc vận động, theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện phong trào, phát huy vai trò tự quản của nhân dân. Gắn tuyên truyền với vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia, đóng góp xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu hoàn thành sớm, có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ để xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2022, tạo tiền đề cho việc xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong những năm tiếp theo.

Đ/c Trần Đình Tư, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thư phát biểu tại buổi lễ

Ban văn hóa phối hợp với các ban ngành chức năng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả của các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022. Hàng tuần tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá phong trào thi đua, trình Hội đồng Thi đua Khen thưởng xã để kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào; đồng thời tham mưu UBND xã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vào cuối năm 2022./.


Thúy Nga-Anh Đức