Kỳ Châu: Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Vừa qua xã Kỳ Châu tổ chức hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong đoàn công tác 979 chỉ đạo xã Kỳ Châu .

Vừa qua xã Kỳ Châu tổ chức hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Dự hội nghị có các đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong đoàn công tác 979 chỉ đạo xã Kỳ Châu

Đ/c Chủ tịch UBND xã đọc báo cáo

Đại biểu tham dự

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, người dân phải giữ vai trò chủ thể. Năm 2018, xã Kỳ Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra thường xuyên các tổ chức và cá nhân thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; ban hành 98 văn bản; phân công cụ thể cho các tập thể, cá nhân phục trách các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, các tổ tự quản, các vườn mẫu. Hướng dẫn các đoàn thể hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên hoàn thành các nội dung: Phụ nữ với phong trào “5 không, 3 sạch”, ra mắt câu lạc bộ “Vườn sạch - Nhà đẹp”; Đoàn thanh niên ra quân tổng dọn vệ sinh tại các tuyến đường thanh niên tự quản, xây dựng mô hình vườn ươm thanh niên; Cựu chiến binh, Nông dân tham gia cải tạo vườn tạp tại khu dân cư kiểu mẫu...Tổ chức các cuộc thi khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, tổ tự quản mẫu; Đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới đến tận từng hộ dân, các tổ tự quản của 4 thôn. Trong năm, Kỳ Châu đã huy động được 6.573 triệu đồng. Tuyên truyền, vận động 26 hộ dân ở 2 thôn Hiệu Châu và Thuận Châu hiến được 485 m2 đất, hiến cây. Phát huy sức mạnh nội lực, huy động sức dân tập trung xây dựng nông thôn mới, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhân dân. Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đến nay, Kỳ Châu phát triển mạnh các hình thức tổ chức sản xuất, đưa thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 35,5 triệu đồng. Đời sống của người dân tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,23%. Về xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yêu cũng được đầu tư xây dựng với tốc độ nhanh, làm thay đổi bộ mặt mới cho nông thôn, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội. Về lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường cũng được quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Công tác chỉnh trang nông thôn, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu luôn được chú trọng, nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Với quan điểm xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân, theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, đã từng bước làm thay đổi tư duy, nhận thức của người dân.

Đ/c Dương Thị Vân Anh PCT Thường trực HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

...trao chứng nhận vườn mẫu

Tại hội nghị đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018./.


Thúy Nga, Phạm Tuấn