Ban thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh tổ chức Hội nghị để nghe và cho ý kiến về khung kế hoạch chi tiết xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới

11:03 16/04/2022
Sáng ngày 15/4, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về khung kế hoạch chi tiết xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí UVBTV Huyện ủy; Chánh, Phó văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện và đại diện các phòng ban chuyên môn liên quan. Các đồng chí Hồ Huy Thành, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Đại biểu tham dự

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Hải, UVBT Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo tóm tắt khung kế hoạch thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện Kỳ Anh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2022 -2023.

Theo đó, về xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, trước hết củng cố, nâng cấp phát triển các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới; xã đạt chuẩn NTM nâng cao và xã đạt chẩn NTM kiểu mẫu theo bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM. Năm 2022 quyết tâm xây dựng 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; phấn đấu đến năm 2023 có 08 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1-2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Trong đó định hướng xây dựng NTM kiểu mẫu theo lĩnh vực nổi trội nhất, mang giá trị đặc trưng của địa phương như: Xã Kỳ Châu xây dựng xã NTM kiểu mẫu về Chuyển đổi số, xã thông minh; xã Kỳ Phú xây dựng xã NTM kiểu mẫu về Sản xuất, Cảnh quan môi trường, Văn minh nông thôn, gắn với dịch vụ, du lịch ven biển; xã Kỳ Giang xây dựng xã NTM kiểu mẫu về Sản xuất, Cảnh quan môi trường. Hỗ trợ các xã thực hiện một số Dự án ưu tiên tạo điểm nhấn xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Đ/c Hoàng Trọng Lý, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới có quy hoạch xây dựng vùng huyện được phê duyệt được rà soát, điều chỉnh theo quy định, trong đó có quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn; Có công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu hoặc hạ tầng xã hội thiết yếu được đầu tư xây dựng theo quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được phê duyệt; Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối tới các xã và được bảo trì hàng năm, 100% đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch; Hệ thống thủy lợi, điện đồng bộ với hệ thống điện các xã theo quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, lắp đặt thiết bị Trung tâm Y tế huyện giai đoạn II, đạt quy mô 100 giường bệnh vào năm 2023; Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ để xây dựng Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện đạt chuẩn, có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao kết nối với các xã; Có khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp được đầu tư hạ tầng kỹ thuật; Hình thành vùng nguyên liệu tập trung đối với các sản phẩm chủ lực, có mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, kết nối từ sản xuất đến tiêu thụ đối với các sản phẩm chủ lực của huyện; Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo yêu cầu về môi trường; Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường; Thực hiện đầu tư các dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch tập trung nông thôn; Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công…

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận đóng góp ý kiến để việc xây dựng huyện đạt NTM cũng như các xã đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra. Trong đó các xã cần rà soát tiêu chí, xác định những việc cần làm, quân tâm đến đường cây xanh và vệ sinh môi trường trong xây dựng NTM; tuyên truyền sự tham gia có hiệu quả của các tổ chức đoàn thể…

Để đạt được mục tiêu huyện đạt chuẩn NTM, UBND huyện rà soát các tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí mới để tiếp tục thực hiện; tiếp tục quan tâm xây dựng các đề án, chương trình mang tính trọng tâm, sát thực với từng địa phương. Chỉ đạo về mọi mặt, chăm lo an sinh xã hội, đảm bảo QPAN, chăm lo công tác xây dựng đảng. Đồng thời, các xã cũng đã kịp thời nắm bắt dư luận, sự đồng tình trong nhân dân. Các ban ngành liên quan rà soát lại các tiêu chí, có sự phân công cụ thể cho từng bộ phận phụ trách các tiêu chí, đề cao vai trò của người đứng đầu. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt đến người dân, cán bộ thôn xóm, tránh tâm lý trông chờ ỷ lại. Bên cạnh cần ưu tiên bố trí nguồn vốn các công trình liên quan đến các tiêu chí NTM được phân công; chỉ đạo văn phòng NTM tập trung bám sát các nhiệm vụ, hoàn thành các tiêu chí NTM để đạt mục tiêu đề ra.

Kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy, Hồ Huy Thành nhấn mạnh: Trên cơ sở đề án xây dựng huyện NTM, kế hoạch năm, Nghị quyết HĐND huyện, xây dựng đường găng, kế hoạch, lộ trình để thực hiện các nội dung chuẩn bị cơ bản đạt yêu cầu, bổ sung các phần việc đầy đủ theo Quyết định 318/QD-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị UBND huyện tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận tại hội nghị, hoàn thiện xây dựng đường găng, phân công, phân nhiệm rõ ràng; Các thành viên đoàn công tác theo Quyết định 575 của Ban thường vụ Huyện ủy phải vào cuộc chỉ đạo theo địa bàn, trên cơ sở khung của huyện xây dựng kế hoạch chi tiết, mỗi cá nhân xây dựng kế hoạch riêng cho mình để thực hiện…


Thúy Nga-Anh Đức