Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia mục tiêu Quốc gia huyện Kỳ Anh: Hội nghị giao ban để triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Sáng ngày 10/3, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia mục tiêu Quốc gia huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị giao ban để triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dự hội nghị có Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, thành viên Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, thành viên Đoàn Công tác 147, Đại diện các đơn vị đỡ đầu xây dựng  Nông thôn mới cùng các đơn vị đại diện các đơn vị Điện lực, Bưu điện, Viễn thông; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và Cán bộ phụ trách nông thôn mới. Các đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện, Bùi Quang Hoàn- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND  huyện; Nguyễn Tiến Hùng- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND  huyện chủ trì hội nghị.

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia mục tiêu Quốc gia huyện Kỳ Anh
hội nghị giao ban để triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Anh chủ trì hội nghị

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh báo cáo
những kết quả đạt được trong xây dựng NTM  2 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo huyện đã chỉ đạo Văn phòng Nông thôn mới huyện và các xã tổ chức rà soát lại kết quả thực hiện các tiêu chí năm 2016, triển khai nhiệm vụ 2017. Các Đoàn công tác chỉ đạo cơ sở theo Quyết định số 147, Thông báo số 77 của Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên giao ban kiểm tra, chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các xã theo định kỳ thứ bảy hàng tuần với các nội dung như kiểm tra, đánh giá, bổ cứu, củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn, hướng dẫn các xã lên kế hoạch thực hiện có hiệu quả. Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã tổ chức lễ phát động " Cả huyện chung sức xây dựng nông thôn mới " giai đoạn 2017 - 2020. Công tác tuyên truyền, học tập kinh nghiệm, phát động phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Hưởng ứng phong trào tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh", toàn huyện trồng được 309.083 giống cây các loại, phát quang, giải tỏa hành lang được 513 km đường giao thông, đào 6.571 m 3 đất đắp phủ nền đường, lề đường; nâng cấp được 1 km mặt đường nhựa và 26,8 km mặt đường cấp phối. Huy động 14.673 ngày công, nạo vét được 382,6 km kênh mương nội đồng, làm mới 5 km đáp ứng tốt cho việc sản xuất vụ Xuân. Xây dựng mới được 7 mô hình. Toàn huyện đã có 19 xã đăng ký xây dựng 202 vườn mẫu; 12 xã đăng ký xây dựng 93 đoạn đường kiểu mẫu và 20 xã đăng ký xây dựng 22 Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Đại biểu tham dự hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị

Các hoạt động văn hóa - thể thao, thông tin - truyền thông mừng Đảng, mừng Xuân  được các cấp, các ngành và đông đảo nhân dân quan tâm tham gia hoạt động. Công tác y tế, dân số có nhiều chuyển biến, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Qua rà soát, kiểm tra, đánh giá thực hiện tiêu chí theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 7/02/2017 của UBND tỉnh, toàn huyện đạt và cơ bản đạt 149/229 tiêu chí (18 xã); giảm 80 tiêu chí so với Quyết định 73 của UBND tỉnh; bình quân 8,3 tiêu chí/xã. Riêng 3 xã đăng ký đạt chuẩn 2017, đến thời điểm, xã Kỳ Xuân đạt 9 tiêu chí, Kỳ Giang và Kỳ Lâm đạt 7 tiêu chí.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh kết luận hội nghị
​ và triển khai những nhiệm vụ trong tâm trong xây dựng Nông thôn mới trong thời gian tới.

Hội nghị đã tập trung thảo luận tháo gỡ những khó khăn trong xây dựng Nông thôn mới đồng thời đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới. UBND huyện ban hành Quyết định giao chỉ tiêu thực hiện các tiêu chí, tiểu tiêu chí đăng ký trong năm 2017: Mục tiêu phấn đấu bình quân đạt 14 tiêu chí/ xã, không còn xã dưới 11 tiêu chí theo chuẩn mới. Đối với nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2017: Kỳ Lâm, Kỳ Giang, Kỳ Xuân phát động phong trào sâu rộng trong toàn dân, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân theo chuỗi giá trị, đến cuối năm hoàn thành 20/20 tiêu chí. Đối với 7 xã đã đạt chuẩn (Kỳ Tân, Kỳ Trung, Kỳ Bắc, Kỳ Đồng, Kỳ Thư, Kỳ Châu, Kỳ Hải tập trung khắc phục những nội dung chưa đạt, nâng chất lượng các tiêu chí theo hướng xây dựng xã NTM kiểu mẫu để đăng ký đạt vào năm 2018 và các năm tiếp theo. Đối với các xã còn lại lập phương án, dự toán kinh phí xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu, đoạn đường mẫu, tập trung chỉ đạo tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, tiêu chí, làm tiền đề đề phấn đấu đạt chuẩn những năm tiếp theo. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án bố trí lại cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, nhằm tạo sự chuyển biến thực sự trong sản xuất nông nghiệp; ưu tiên xây dựng mô hình kinh tế có liên kết, ổn định, tạo ra phong trào thi đua sản xuất, nâng cao thu nhập. Tập trung chỉ đạo các xã triển khai xây mới, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh, các hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới.

Anh Đức- Mạnh HảiTin liên quan