Nguồn vốn, các loại Quỹ
Loại văn bản Nguồn vốn, các loại Quỹ
Số/ Ký hiệu 83/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo Thuyết minh cơ sở xây dựng Kế hoạch thu quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2019
Ngày ban hành 2019-05-03
Ngày hết hạn
Người ký Bùi Quang Hoàn
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh
Đính kèm