Nguồn vốn, các loại Quỹ
Loại văn bản Nguồn vốn, các loại Quỹ
Số/ Ký hiệu 717/UBND-TCKH
Trích yếu Công văn về việc báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra kết quả giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018
Ngày ban hành 2018-07-09
Ngày hết hạn
Người ký Phạm Văn Dũng
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm