Nguồn vốn, các loại Quỹ
Loại văn bản Nguồn vốn, các loại Quỹ
Số/ Ký hiệu 606/UBND-TCKH
Trích yếu Công văn về việc đôn đốc giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm2018
Ngày ban hành 2018-06-12
Ngày hết hạn
Người ký Phạm Văn Dũng
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm