Nguồn vốn, các loại Quỹ
Loại văn bản Nguồn vốn, các loại Quỹ
Số/ Ký hiệu 186/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo nhu cầu đầu tư cho hệ thống y tế cơ sở từ nguồn vốn vay hỗ trợ
Ngày ban hành 2017-10-24
Ngày hết hạn
Người ký Bừi Quang Hoàn
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm