Nguồn vốn, các loại Quỹ
Loại văn bản Nguồn vốn, các loại Quỹ
Số/ Ký hiệu 157/UBND-TCKH
Trích yếu Công văn về việc báo cáo kết quả sử dụng nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017
Ngày ban hành 2018-02-26
Ngày hết hạn
Người ký Phạm Văn Dũng
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm