Nguồn vốn, các loại Quỹ
Loại văn bản Nguồn vốn, các loại Quỹ
Số/ Ký hiệu 1175/UBND-KT&HT
Trích yếu Công văn vê việc lập kế hoạch bão dưỡng thường xuyên năm 2018 từ nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ
Ngày ban hành 2017-12-01
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Thủy
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm