Nguồn vốn, các loại Quỹ
Loại văn bản Nguồn vốn, các loại Quỹ
Số/ Ký hiệu 1103/UBND-TCKH
Trích yếu Công văn về việc giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017
Ngày ban hành 2017-11-13
Ngày hết hạn
Người ký Phạm Văn Dũng
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm