Nguồn vốn, các loại Quỹ
Loại văn bản Nguồn vốn, các loại Quỹ
Số/ Ký hiệu 01/TT-Quy
Trích yếu Thông tin Quỹ bảo trợ trẻ em huyện Kỳ Anh năm 2022
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm