Nguồn vốn, các loại Quỹ
Loại văn bản Nguồn vốn, các loại Quỹ
Số/ Ký hiệu 01/QĐƠĐN-LD
Trích yếu Công văn v/v vận động đóng góp "Quỹ đền ơn đáp nghĩa" năm 2019
Ngày ban hành 2019-04-23
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Thủy
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BQL Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện
Cơ quan ban hành BQL Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện
Đính kèm