Nguồn vốn, các loại Quỹ
Loại văn bản Nguồn vốn, các loại Quỹ
Số/ Ký hiệu 01/QBTTE-LD
Trích yếu Công văn v/v vận động đóng góp "Quỹ bảo trợ trẻ em" năm 2019
Ngày ban hành 2019-04-23
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Thủy
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng BTTE
Cơ quan ban hành Hội đồng BTTE huyện Kỳ Anh
Đính kèm