Nguồn vốn, các loại Quỹ
Loại văn bản Nguồn vốn, các loại Quỹ
Số/ Ký hiệu 01/DS-VP
Trích yếu Danh sách đóng góp quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2019
Ngày ban hành 2019-12-02
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND-UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm