Nguồn vốn, các loại Quỹ
Loại văn bản Nguồn vốn, các loại Quỹ
Số/ Ký hiệu 01/BC-HĐTĐ
Trích yếu Báo cáo Thẩm định nội bộ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án đầu tư sử dụng vốn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn huyện Kỳ Anh
Ngày ban hành 2018-02-07
Ngày hết hạn
Người ký Phạm Văn Dũng
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm