Nghị Quyết
Loại văn bản Nghị Quyết
Số/ Ký hiệu 56/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết Dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2019
Ngày ban hành 2018-12-28
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Tiến Hùng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành HĐND huyện Kỳ Anh
Đính kèm