Nghị Quyết
Loại văn bản Nghị Quyết
Số/ Ký hiệu 55/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND huyện về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Kỳ Anh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành 2018-12-28
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Tiến Hùng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành HĐND huyện Kỳ Anh
Đính kèm