Nghị Quyết
Loại văn bản Nghị Quyết
Số/ Ký hiệu 19/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về thông qua Đề án "Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Kỳ Anh trong giai đoạn mới"
Ngày ban hành 2016-12-30
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Văn Danh
Chức vụ Chủ tịch HĐND huyện
Cơ quan ban hành HĐND huyện Kỳ Anh
Đính kèm