Nghị Quyết
Loại văn bản Nghị Quyết
Số/ Ký hiệu 17/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
Ngày ban hành 2016-12-30
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Văn Danh
Chức vụ Chủ tịch HĐND huyện
Cơ quan ban hành HDDND huyện Kỳ Anh
Đính kèm