Nghị Quyết
Loại văn bản Nghị Quyết
Số/ Ký hiệu 03 -NQ/HU
Trích yếu Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Kỳ Anh trong giai đoạn mới
Ngày ban hành 2016-11-02
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Văn Danh
Chức vụ TUV - Bí Thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện
Cơ quan ban hành BCH Đảng bộ huyện Kỳ Anh
Đính kèm