10 Sự kiện nổi bật của huyện Kỳ Anh năm 2016.

Một mùa xuân mới nữa lại về trên quê hương Kỳ Anh- một vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Xuân của đất trời và lòng người hòa quyện. Vượt qua bao khó khăn thách thức, năm 2016, huyện Kỳ Anh đã giành được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của toàn tỉnh. Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện Kỳ Anh điểm lại 10 sự kiện nổi bật của huyện Kỳ Anh năm 2016 Do Ban Biên tập Bản tin Kỳ Anh bình chọn.

1. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; sản xuất nông nghiệp vụ Xuân - Hè Thu được mùa toàn diện; huy động các nguồn lực tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 13/7/2016 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở huyện Kỳ Anh. Ảnh: Mạnh Hải

2. Chỉ đạo quyết liệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thêm 3 xã về đích (Kỳ Hải, Kỳ Châu, Kỳ Thư), nâng tổng số lên 7/21 xã, bằng 33,3%. Toàn huyện đạt 286 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 13,6 tiêu chí.

Đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, vật nuôi đang là hướng đi mới

ở nhiều địa phương trên địa bàn huyện Kỳ Anh. Ảnh: Mạnh Hải.

3. Lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục sự cố môi trường biển. Đến ngày 31/12/2016 chi trả 101,913 tỷ đồng cho 2.485 đối tượng, được tỉnh đánh giá là một trong những huyện thực hiện việc hỗ trợ, bồi thường thiệt hại cho người dân đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng quy định.

Huyện Kỳ Anh tập trung cao cho việc chi trả tiền đền bù sau sự cố môi trường biển. Ảnh; Mạnh Hải

4. Văn hóa - xã hội thực sự là một năm sôi động, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được phát huy; thêm 16 thôn đạt danh hiệu văn hóa, nâng tổng số lên 132/157, đạt 84%. Phong trào văn nghệ, thể thao được triển khai sôi nổi, tham gia cuộc thi ở tỉnh đều đạt giải cao. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 02/11/2016 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Kỳ Anh trong giai đoạn mới.

Bảo tồn dân ca Ví Giặm ở huyện Kỳ Anh. Ảnh: Phạm Tuấn

5. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đạt 99,59%; quá trình tổ chức bầu cử đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật. Kết quả bầu cử đủ số lượng, thành phần, cơ cấu; chất lượng đại biểu HĐND các cấp được nâng lên rõ rệt.

6. Tổ chức kỷ niệm 180 thành lập huyện Kỳ Anh (1836-2016) để lại dấu ấn tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đã lập nhiều thành tích chào mừng lễ kỷ niệm. Khởi công trùng tu, tôn tạo đền Phương Giai - nơi thành lập Đảng bộ huyện Kỳ Anh, xây dựng 212 nhà ở cho hộ nghèo, 180 vườn mẫu…

Năm 2016, huyện Kỳ Anh được UBND  tỉnh

trao tặng đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua ở Hà Tĩnh.

7. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, chủ động đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị - xã hội diễn ra trên địa bàn. Tổ chức thành công cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ huyện, được tỉnh và Quân khu 4 đánh giá cao.

Tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện.

8. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân; tuyên truyền sâu rộng và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

9. Công tác tổ chức bộ máy cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được quan tâm, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đánh giá cán bộ, kết nạp được 175 đảng viên mới. Tăng cường công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh các hoạt động công tác Nội chính.

Đảng bộ huyện Kỳ Anh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

10. Công tác Dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đạt được những kết quả toàn diện, tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị - xã hội của huyện, nhất là nắm tình hình trước, trong và sau bầu cử, ổn định tình hình sau sự cố ô nhiễm môi trường biển, lũ lụt./.

Người đăng: Mạnh Hải


Tin liên quan