Xuân trên quê hương Kỳ Anh

14:59 17/02/2017
  Một mùa xuân mới lại về mang theo bao niềm tin và hy vọng. Xuân của đất trời giao hòa, chào đón đất nước bước sang một mùa xuân mới, xuân Bính Thân 2016, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh 86 mùa xuân; với bao khát vọng lớn lao và niềm tin sâu sắc vào tương lai tươi sáng của quê hương, đất nước, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân cả nước nói chung và trên quê hương Kỳ Anh nói riêng.

Một mùa xuân mới lại về mang theo bao niềm tin và hy vọng. Xuân của đất trời giao hòa, chào đón đất nước bước sang một mùa xuân mới, xuân Bính Thân 2016, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh 86 mùa xuân; với bao khát vọng lớn lao và niềm tin sâu sắc vào tương lai tươi sáng của quê hương, đất nước, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân cả nước nói chung và trên quê hương Kỳ Anh nói riêng.

Ảnh: Trung Tâm hành chính huyện Kỳ Ạnh ở xã Kỳ Đồng.
Trong bài thơ “ Tiếng hát con tàu ” của nhà thơ Chế Lan Viên, ông đã viết “ Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn! ”. Nhìn lại lịch sử trong 180 năm xây dựng và phát triển của huyện Kỳ Anh. Năm 2015, đánh một dấu mốc quan trọng đó là sự ra đời Nghị Quyết 903 về việc điều chỉnh địa giới huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh. Sau chia tách, huyện Kỳ Anh thành lập Trung tâm hành chính ở xã Kỳ Đồng. giữa bộn bề khó khăn song với đoàn kết, năng động, Đảng bộ và nhân dân huyện Kỳ Anh đã giành được nhiều kết quả nỗi bật trước một mùa xuân mới.
Chia tay với năm Ất Mùi 2015, là năm cuối Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân  toàn trong huyện thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Anh lần thứ XXIV và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2011 - 2015).  Năm 2015, thực hiện nhiệm vụ trong trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Song Đảng bộ và nhân dân huyện Kỳ Anh tích cực khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy nội lực, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương.  Đảng bộ và nhân dân huyện Kỳ Anh đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, diện mạo đô thị văn minh, nông thôn đổi mới ngày càng phát triển khởi sắc. Giá trị sản xuất ước đạt 3.553,60 tỷ đồng, cơ cấu nghành công nghiệp- xây dựng chiếm 32,94%, thương mại- dịch vụ 26,27%, nông- lâm- ngư nghiệp 40,79%. Thu nhập bình quân 25,88 triệu đồng/ người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo 8,99%. Sản xuất nông nghiệp được coi là mùa vàng bội thu, thực hiện tốt đề án tái cơ cấu nghành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới. Chăn nuôi phát triển với tổng đàn lợn 22.397 con, đàn bò 14.482 con, sản lượng khai thác đánh bắt thủy hải sản 2.718 tấn. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại- dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 1.170 tỷ đồng, giá trị thương mại- dịch vụ ước đạt 933,54 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện Kỳ Anh đã hoàn thành quy hoạch chung đô thị mới Kỳ Đồng đến năm 2035, công bố quy hoạch phân khu trung tâm hành chính huyện, tổ chức cắm mốc quy hoạch, giới thiệu địa điểm xây dựng cho các tổ chức có nhu cầu để hoàn thành các thủ tục theo quy định tiến hành xây dựng trụ sở làm việc. Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch, phát triển các mô hình sản xuất, phát triển thương mại- dịch vụ- du lịch khai thác tiềm năng lợi thế của từng địa phương.
Ảnh: Làng đào Trường Lạc, xã Kỳ Tân đón xuân.
Với phương châm “ Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Kỳ Anh đã làm mới 145,06 km đường bê tông, đường nhựa các loại, huy động trên 57.568 ngày công với tổng kinh phí thực hiện ước đạt 98,5 tỷ đồng.
Ảnh: Hội thi Nông thôn ngày mới trên quê hương Kỳ Anh.
Bên cạnh đó, huyện Kỳ Anh còn đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh đa dạng trên nhiều lĩnh vực, tạo nên những cú hích trong phát triển kinh tế. Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đạt ngưỡng doanh thu 100 triệu đồng/ năm, thành lập mới 144 tổ hợp tác. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư với tổng giá trị xây dựng cơ bản là 357,9 tỷ đồng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn được triển khai quyết liệt tại 6 dự án trọng điểm với tổng diện tích thu hồi giai đoạn 1 là 2.325 ha. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, huyện Kỳ Anh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, duy trì thực hiện có hiệu quả giao ban và ngày Nông thôn mới thứ 7 hàng tuần. Nhờ có các chủ trương đúng, cách làm hay, đến nay, Kỳ Anh có 268 tiêu chí đạt Nông thôn mới, bình quân 12, 7 tiêu chí/ xã, có thêm 2 xã cán đích nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn Nông thôn mới lên 4 xã và không còn xã dưới 9 tiêu chí. Các lĩnh vực văn hóa –xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Đến nay, toàn huyện có 116/157 thôn được công nhận thôn văn hóa, 82,01% gia đình văn hóa, 30,08% gia đình thể thao. Công tác bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được quan tâm. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, có thêm 7 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Chương trình đào tạo nghề- giải quyết việc làm được chú trọng, góp phần xây dựng Nông thôn mới. Công tác chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân không ngừng được đẩy mạnh. Chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công được thực hiện kịp thời. Thực hiện đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn”, huyện Kỳ Anh đã lập hồ sơ đề nghị Đảng và nhà nước phong tặng 46 mẹ VNAH…. Quốc phòng- an ninh được giữ vững, góp phần ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn huyện.
Ảnh: Kỳ Anh công bố quy hoạch đô thị Kỳ Đồng.
Với những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế- văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng trong năm 2015 là động lực to lớn để đưa Kỳ Anh phát triển sau thực hiện NQ 903 của UBTV Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh và thành lập thị xã Kỳ Anh. Để tạo ra những bước đột phá trong xây dựng và phát triển  kinh tế. Kỳ Anh đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như sau;  Phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất trên 17,2%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 30 triệu đồng trở lên. Tổng giá trị sản xuất trên 4.421,49 tỷ đồng, cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp- xây dựng 33,62%, thương mại- dịch vụ 24,49%, nông- lâm- ngư nghiệp 41,89%, thu ngân sách trên địa bàn 149,6 tỷ đồng, giá trị sản xuất đạt 60 triệu đồng/ha/năm, phấn đấu đến cuối năm 2016 có thêm 4 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, không còn xã đạt dưới 11 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới. Phấn đấu tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 83%, 100 % thôn có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng, xây dựng thêm 17 trường đạt chuẩn Quốc gia, giải quyết việc làm mới cho 3.000 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo 2%, hộ cận nghèo 2-3 %....., tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đạt trên 60%, phấn đấu 100 % đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ sở an toàn làm chủ- sẳn sàng chiếu đấu, 100 % xã ổn định chính trị, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.
Phát huy những thành tựu đã đạt được của năm 2015 và trong nhiệm kỳ qua, bước sang năm mới 2016, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện  Kỳ Anh phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2016, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- văn hoá, xã hội, quốc phòng- an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra, xây dựng huyện Kỳ Anh ngày càng phát triển. Để thực hiện các mục tiêu trên, huyện Kỳ Anh đã đề ra nhiệm vụ và các nhóm  giải pháp trọng tâm như tiếp tục xây dựng, rà soát, bổ sung các quy hoạch, quản lý quy hoạch. Triển khai thực hiện đồng bộ biện pháp quản lý quy hoạch và xây dựng; tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch theo vùng, liên vùng nhằm phát triển sản phẩm gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Triển khai xây dựng Chương trình Phát triển đô thị Kỳ Đồng giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện, có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.tổ chức thực hiện kịp thời có hiệu quả các chính sách trung ương, tỉnh ban hành để phát triển các mô hình sản xuất; đồng thời ban hành các chính sách có trọng tâm, trọng điểm của huyện để hình thành các mô hình kinh tế đầu kéo, tạo sự lan tỏa, chuyển biến rõ nét nhằm khai thác tiềm năng lợi thế của ba vùng sinh thái và vùng lân cận thị xã Kỳ Anh. Tích cực chỉ đạo hướng dẫn chuyển đổi diện tích trồng lúa, và các cây trồng khác kém hiệu quả sang cây trồng nguyên liệu thức ăn gia súc các loại cây rau màu để ứng phó với tình hình hạn hán và nâng cao hiệu quả kinh tế. Thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn trong chăn nuôi và đảm bảo môi trường. Xây dựng Đề án, kế hoạch phát triển Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nhất là vùng phụ cận thị xã Kỳ Anh, Khu đô thị Kỳ Đồng và vùng ven biển; trên cơ sở đó, đẩy mạnh xã hội hóa, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, HTX đầu từ xây dựng; đẩy nhanh phát triển thương mại, dịch vụ gắn với tăng cường công tác quản lý.  Tập trung  huy động vốn đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình dự án. Đảm bảo cân đối giữa nguồn vốn và nhu cầu đầu tư, đặc biệt chú trọng giải quyết thiếu hụt ngân sách do phát sinh lớn trong năm 2015 về chính sách phát triển nông nghiệp, nông ôn, không để thâm hụt ngân sách kéo dài, ảnh hưởng đến nhiệm vụ đầu tư phát triển những năm tới. Tập trung chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch, huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng và trả nợ xây dựng cơ bản. Tập trung đẩy mạnh công tác hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai các dự án. Triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý thuế với các ngành và địa phương trong kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý các khoản nợ đọng thuế và hạn chế phát sinh số nợ thuế mới; thự hiện tốt các biện pháp tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.  Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường; tập trung giải quyết các vướng mắc, thực hiện công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận nhận đất lâm nghiệp đảm bảo đúng tiến độ. Phối kết hợp chặt chẽ giữa các ngành, các tổ chức đoàn thể và địa phương đẩy nhanh công tác tuyên tuyền, vận động, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của nhân dân do vướng mắc trong GPMB, đảm bảo ổn định tình hình trên địa bàn. Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên các nguồn lực, đẩy nhanh phong trào toàn huyện chung sức xây dựng nông thôn mới. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả  các chính sách xây dựng các mô hình, điển hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phát triển doanh nghiệp, tổ hợp tác, xây dựng khu dân cư kiễu mẫu, vườn mẫu từ đó chỉ đạo nhân ra diện rông. Tập trung bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên đảm bảo về chất lượng; số lượng; Tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trình độ ngoại ngữ, tin học, đặc biệt quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.  Xây dựng, hoàn thiện các thể chế văn hóa, tổ chức có hiệu quả để nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao; đẩy mạnh công tác dạy nghề và các chính sách xã hội. Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chưc triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả thế trận phòng toàn dân và xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, các ban ngành, kịp thời xử lý có hiệu quả mọi tình huống, không để bi động bất ngờ; Tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ; sẵn sàng huy động lực lượng tham gia phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, phòng chóng lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng, giáo dục quốc phòng, huấn luyện DQTV, tuyển giao quân năm 2016 và thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội.  Triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, chủ động triển khai kế hoạch thực hiện phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy; nắm chắc tình hình và kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự; tổ chức hiệu quả các đợt cao điểm đấu tranh; trấn áp các tội phạm và hành vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực về an ninh trật tự; kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên 3 tiêu chí, giữ ổn định chính trị. Đẩy mạnh truyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật là các Luật mới ban hành; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp tục nâng cao số lượng và chất lượng thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản QPPL, đồng thời tăng cường công tác tư pháp tại cơ sở; đẩy mạnh trợ giúp pháp lý lưu động, tích cực đưa pháp luật đến với người dân, nhằm giải quyết những vấn đề nổi lên trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  Tăng cường công tác cải cách hành chính nâng cao hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục thực hiện nghiêm Đề án 3713/ĐA - UBND của UBND tỉnh, gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đổi mới phong cách chỉ đạo, điều hành các cấp; tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, kiểm tra công tác cải cách hành chính tại cơ sở; thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát để tiếp tục kiến nghị cắt giảm thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc ứng dụng và nâng cấp phần mềm quản lý văn bản đi đến, ứng dụng chữ ký số để nâng cao tính bảo mật văn bản, nhằm xây dựng hệ thống hành chính đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.

Ảnh: Đảng bộ Kỳ Anh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.
Một mùa xuân mới đã về trên quê hương Kỳ Anh anh hùng. Với niềm phấn khởi, tự hào trước những thành quả đạt được trong năm qua và sức sống tươi trẻ của mùa xuân mới, tin vào thành công của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đảng bộ và nhân dân  huyện Kỳ Anh quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ lần thứ XXV; xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.
Mạnh Hải


Tin liên quan