Tạo thế và lực mới đưa Kỳ Anh phát triển

14:59 17/02/2017
  Năm 2015, với sự quyết liệt, sáng tạo trong công tác lãnh, chỉ đạo, Đảng bộ và nhân dân huyện Kỳ Anh đã giành được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, tạo tiền đề tốt cho năm 2016, là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Nhân dịp xuân Bính Thân - 2016, Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện đã có cuộc trao đổi đồng chí Nguyễn Văn Danh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh. Xin trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.

Năm 2015, với sự quyết liệt, sáng tạo trong công tác lãnh, chỉ đạo, Đảng bộ và nhân dân huyện Kỳ Anh đã giành được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, tạo tiền đề tốt cho năm 2016, là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Nhân dịp xuân Bính Thân - 2016, Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện đã có cuộc trao đổi đồng chí Nguyễn Văn Danh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh. Xin trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh.
Phóng viên: Thưa đồng chí Bí thư Huyện ủy! Năm 2015, thực hiện Nghị quyết 903 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh và thành lập thị xã Kỳ Anh. Trong một điều kiện khó khăn song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền,  huyện Kỳ Anh đã giành được những kết quả như thế nào ? Xin đồng chí cho biết về những kết quả đó?
Đồng chí Nguyễn Văn Danh : Năm 2015, thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện, Kỳ Anh bước sang giai đoạn mới trong lịch sử huyện nhà. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, huyện Kỳ Anh đã nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nên đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự -an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giá trị sản xuất đạt 3.553,62 tỷ đồng; cơ cấu ngành công nghiệp - xây dựng 32,94%, thương mại - dịch vụ 26,27%, nông - lâm - ngư nghiệp 40,79%; thu nhập bình quân đầu người 25,88 triệu động/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8,99%; sản xuất nông nghiệp được mùa khá toàn diện; thu ngân sách trên địa bàn mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng đã chỉ đạo quyết liệt, bằng nhiều giải pháp đồng bộ nên đã đạt hơn 135,654 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2014. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật: thêm 17 thôn được công nhận Thôn văn hóa, 7 trường học đạt chuẩn quốc gia, 4 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; thành lập 43 Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm… đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đặc biệt đã chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015- 2020. Đại hội Đảng các cấp đã thông qua nhiều chương trình, giải pháp lớn với mục tiêu tiếp tục đưa huyện Kỳ Anh phát triển nhanh, bền vững.
Phóng viên: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 bước đầu tạo sự chuyển biến rõ nét trên nhiều mặt, nhất là việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả công tác XDNTM của huyện Kỳ Anh năm 2015?
Đồng chí Nguyễn Văn Danh : Xác định XDNTM là nhiệm vụ trọng tâm, đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt. Các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo XDNTM huyện, lãnh đạo UBND huyện và các ngành, các cấp đã tổ chức chỉ đạo thường xuyên các xã, nhất là các xã về đích năm 2015 và các xã đạt dưới 7 tiêu chí. Kết quả tổng huy động các nguồn lực XDNTM năm 2015 đạt 294,85 tỷ đồng, toàn huyện hoàn thành 259 tiêu chí, bình quân 12,5 tiêu chí/xã, có thêm 3 xã hoàn thành 19 tiêu chí NTM, trong đó có 2 xã được UBND tỉnh công nhận xã NTM, nâng số xã được công nhận đạt chuẩn NTM lên 4/21 xã, chiếm 19%, không còn xã dưới 8 tiêu chí. Bộ mặt nông thôn của huyện đang từng ngày đổi mới, cơ sở hạ tầng phát triển, đáp ứng được nhu cầu sản xuất và dân sinh. Mức thu nhập bình quan đầu người ngày càng được cải thiện, đời sống nhân dân được nâng lên rõ nét.
Phóng viên: Thưa đồng chí, bước sang năm mới, huyện nhà đứng trước những khó khăn và thuận lợi nào?
Đồng chí Nguyễn Văn Danh : Mặc dù còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong điều kiện, hoàn cảnh mới sau điều chỉnh địa giới hành chính huyện và chia tách bộ máy, tổ chức hành chính, sản xuất hàng hóa, dịch vụ chưa phát triển; kết cấu hạ tầng KT-XH còn nhiều bất cập; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu... Nhưng cấp ủy, chính quyền huyện vẫn xác định: Kỳ Anh vẫn là huyện có nhiều tiềm năng, lợi thế, nhất là về đất đai, tài nguyên, vùngdạng, phong phú, có vị trí thuận lợi nằm tiếp giáp với Khu Kinh tế Vũng Áng phát triển năng động, đa ngành, đa lĩnh vực, có huyết mạch giao thông là quốc lộ 1A, quốc lộ 12 đi qua... sẽ là động lực hết sức quan trọng cho sự phát triển của huyện. Đảng bộ và nhân dân có truyền thống đoàn kết, ý chí quyết tâm cao là tiền đề, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ huyện quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Phát huy dân chủ, trí tuệ và sức mạnh đoàn kết toàn dân, khai thác tiềm năng, lợi thế, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển dịch vụ, thương mại, công nghiệp hỗ trợ - tiểu thủ công nghiệp; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Phóng viên: Xin đồng chí cho biết một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của huyện nhà trong năm 2016?
Đồng chí Nguyễn Văn Danh : Kết quả và thành tựu năm 2015 hết sức quan trọng, là tiền đề, tạo thế và lực cho huyện Kỳ Anh trong năm mới và cả giai đoạn tiếp theo. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất trên 17%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng, tổng giá trị sản xuất trên 4.421 tỷ đồng, cơ cấu giá trị sản xuất: công nghiệp - xây dựng 33,5%, thương mại - dịch vụ 24,5%, nông - lâm - ngư nghiệp 42%, giá trị sản xuất đạt trên 60 triệu đồng/ha/năm, thu ngân sách trên địa bàn 150 tỷ đồng, có thêm 3-4 xã đạt chuẩn NTM, không còn xã dưới 11 tiêu chí NTM, xây dựng thêm 17 trường đạt chuẩn quốc gia, 3 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 100% đơn vị đạt cơ sở an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu, 100% xã ổn định chính trị, trên 60% tổ chức cơ sở Đảng đạt Trong sạch vững mạnh, không có đơn vị yếu kém, phấn đấu kết nạp từ 200-220 đảng viên mới. Đây là những mục tiêu, chỉ tiêu được đặt ra với quyết tâm cao. Để bảo đảm thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra, Đảng bộ huyện cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Một là, tập trung chỉ đạo, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng các chương trình, đề án nhằm cụ thể hóa các nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Chỉ đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ hậu cần, dịch vụ thương mại, du lịch; chú trọng đầu tư sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững gắn với XDNTM. Thu hút đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ và các ngành công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ hậu cần cho Khu Kinh tế Vũng Áng. Xây dựng và triển khai đề án tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn. Hai là, tập trung chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên các nguồn lực XDNTM. Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ XDNTM; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong XDNTM bằng những công việc, việc làm cụ thể, thiết thực, trở thành phong trào rộng lớn, là cuộc cách mạng thực sự trong nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Ba là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tăng cường chỉ đạo hoạt động y tế cơ sở, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, chương trình xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Bốn là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, huấn luyện dân quân tự vệ, tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ huyện, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Triển khai thực hiện có Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020. hiệu quả Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết tốt các vụ việc từ cơ sở. Năm là, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, kỷ niệm 110 năm Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, 180 năm Ngày thành lập huyện và các ngày lễ, ngày kỷ niệm khác. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sáu là, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ các ban, phòng, đoàn thể cấp huyện, đơn vị cơ sở; chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tăng cường công tác phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng, công tác đánh giá, phân loại và thi đua khen thưởng đối vối tổ chức đảng, đảng viên cuối năm. Bảy là, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra giám sát năm 2016, tập trung những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, được dư luận quan tâm. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Nội chính đến năm 2020 và định hướng những năm tiếp theo. Tám là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW (khóa XI) của BCH Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới. Phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện của HĐND và Ủy ban MTTQ; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.
Phóng viên: Xuân Bính Thân đã đến, trong niềm vui đón chào năm mới 2016, xin đồng chí chia sẻ đôi điều cảm xúc với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện?
Đồng chí Nguyễn Văn Danh : Xuân Bính Thân đang tràn ngập niềm vui cùng với nhiều kết quả và khó khăn, thách thức. Thay mặt BCH Đảng bộ huyện, tôi xin gửi tới cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân toàn huyện lời chúc mừng năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân. Tiếp tục giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, đồng lòng, chung sức cùng với Đảng bộ và hệ thống chính trị huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016 cũng như nghị quyết đại hội đảng các cấp để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, quyết tâm đưa Kỳ Anh trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Huyện ủy đã trả lời phỏng vấn Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện Kỳ Anh. Kính chúc đồng chí năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, cùng các đồng chí lãnh đạo huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ huyện nhà!
Mạnh Hải - Thái Hà


Tin liên quan