Quỹ tín dụng nhân dân xã Kỳ Phong thông báo mở rộng địa bàn hoạt động

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC MỞ RỘNG ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

Thực hiện theo thông tư 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của Thống đốc Ngân hang Nhà nước Việt Nam, Quỹ tín dụng nhân dân xã Kỳ Phong Thông báo Về việc mở rộng địa bàn hoạt động.

Sau 2 năm xây dựng và phát triển,Quỹ tín dụng nhân dân  xã Kỳ Phong đã đang  trở thành một địa chỉ tin cậy cho các thành viên  xã nhà và các xã lân cận, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu gửi tiền tiết kiệm và vay vốn, để sản xuất kinh doanh của nhân dân trong xã.

Được sự chấp thuận của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tinh Hà Tĩnh cho phép Quỹ tín dụng nhân dân xã Kỳ Phong mở rộng địa bàn hoạt động sang xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời cho phép đổi tên Quỹ tín dụng nhân dân xã Kỳ Phong thành tên gọi mới Quỹ tín dụng nhân dân Liên xã Kỳ Phong.

Vậy Quỹ tín dụng nhân dân xã Kỳ Phong trân trọng thông báo tới quý khách hàng và thành viên QTD được biết.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. QTDND XÃ KỲ PHONG

Giám Đốc

Võ Thị Mai Sương