Đoàn kiểm tra liên ngành ATVSLĐ và PCCN huyện Kỳ Anh kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ ở các xí nghiệp, doanh nghiệp.

14:59 17/02/2017
  Hưởng ứng tuần lễ quốc gia ATVSLĐ và PCCN lần thứ 18 năm 2016, với chủ đề “ Doanh nghiệp và người lao động tích cực, chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật an toàn,vệ sinh lao động’’. Đoàn kiểm tra liên ngành ATVSLĐ và PCCN huyện Kỳ Anh vừa đi kiểm tra công tác ATVSLĐ - PCCN tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Hưởng ứng tuần lễ quốc gia ATVSLĐ và PCCN lần thứ 18 năm 2016, với chủ đề “ Doanh nghiệp và người lao động tích cực, chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật an toàn,vệ sinh lao động’’. Đoàn kiểm tra liên ngành ATVSLĐ và PCCN huyện Kỳ Anh vừa đi kiểm tra công tác ATVSLĐ - PCCN tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.


Đoàn kiểm tra liên ngành ATVSLĐ và PCCN huyện Kỳ Anh
kiểm tra công tác ATVSLĐ - PCCN tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
Đoàn đã kiểm tra các loại hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác VSATLĐ, về tình trạng an toàn, vệ sinh của máy móc, thiết bị nhà xưởng; việc chấp hành các quy định về chế độ bảo hộ lao động, nội quy lao động; các tiêu chuẩn, quy phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại cửa hàng kinh doanh các mặt Điện tử, Điện lạnh An Thái- xã Kỳ Tiến và Xí nghiệp Gạch ngói và xây dựng Kỳ Giang….. . Qua kiểm tra, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn nhưng hầu hết các cơ sở đều coi trọng an toàn lao động, chưa có tai nạn lao động nguy hiểm nào xảy ra, việc trang bị bảo hộ lao động, nội quy, tiêu chuẩn, thiết bị phòng cháy chữa cháy được thực hiện khá tốt. Hàng năm, các cơ sở đều xây dựng các phương án và tổ chức tập huấn ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ tại đơn vị mình. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng chưa tổ chức khám định kỳ cho người lao động, chưa tổ chức đóng bảo hiểm cho người lao động, nột số loại hồ sơ, giấy tờ đoàn yêu cầu các đơn vị vẫn chưa xuất trình được…

Đoàn kiểm tra liên ngành ATVSLĐ và PCCN huyện Kỳ Anh
kiểm tra công tác ATVSLĐ - PCCN tại Xí nghiệp gạch ngói Kỳ Giang.
Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành ATVSLĐ và PCCN huyện Kỳ Anh đã đánh giá cao công tác đảm bảo ATVSLĐ - PCCN tại các xí nghiệp, doanh nghiệp. Đồng thời, yêu cầu mỗi đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ cụ thể cần thường xuyên tự kiểm tra công tác ATVSLĐ - PCCN định kỳ, bổ sung lực lượng tham gia PCCN tại chỗ, hoàn thiện những nội dung còn thiếu mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra; bố trí thời gian làm việc cho người lao động hợp lý, góp phần phát triển sản xuất và đảm bảo quyền lợi ích thiết thực cho người lao động./.
Thúy Nga, Phạm Tuấn


Tin liên quan