Kỳ Anh bà con nông dân các địa phương tập trung gieo trỉa lạc xuân.

14:59 17/02/2017
  Sau những ngày vui tết đón xuân, tranh thủ thời tiết nắng ấm, thời gian này, bà con nông dân huyện Kỳ Anh đang tập trung ra đồng cày bừa làm đất, gieo trỉa lạc xuân.

Sau những ngày vui tết đón xuân, tranh thủ thời tiết nắng ấm, thời gian này, bà con nông dân huyện Kỳ Anh đang tập trung ra đồng cày bừa làm đất, gieo trỉa lạc xuân.

Ảnh: Bà con nông dân xã Kỳ Giang tập trung gieo trỉa lạc xuân.
Theo kế hoạch, vụ lạc xuân năm 2016, toàn huyện Kỳ Anh sẽ đưa vào gieo trỉa 2.300 ha  ở các vùng đất đồi bãi, đất ven sông, đất cao cưỡng .. tập trung ở các xã Kỳ Lạc, Kỳ Sơn, Kỳ Thượng, Kỳ Lâm, Kỳ Tây.. Với cơ cấu các giống lạc cho năng suất, sản lượng cao như L14, L23.. và các giống lạc địa phương. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, trong những ngày này, trên khắp các cánh đồng, bà con nông dân ở nhiều địa phương trong toàn huyện đang tập trung cày bừa làm đất, gieo trỉa lạc xuân theo kịp lịch thời vụ. Bên cạnh đó,  huyện Kỳ Anh đang  tập trung chỉ đạo các địa phương trong toàn huyện tập trung huy động bà con nông dân ở các thôn, xóm ra quân sản xuất đầu xuân với khí thế, quyết tâm cao giành thắng lợi trong vụ sản xuất đông xuân./.
Phạm Tuấn - Mạnh Hải


Tin liên quan