Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh nhận đỡ đầu xã Kỳ Thượng trong chương trình xây dựng Nông thôn mới.

14:59 17/02/2017
  Sáng 26/2, Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh đã tổ chức lễ ký kết nhận đỡ đầu xã Kỳ Thượng trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Tham dự chương trình có lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Sáng 26/2, Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh đã tổ chức lễ ký kết nhận đỡ đầu xã Kỳ Thượng trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Tham dự chương trình có lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Ảnh: Hạt kiểm lâm Kỳ Anh nhận đỡ đầu Nông thôn mới tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh.

Ảnh: Đại diện Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh tham dự chương trình ký kết.

Ảnh: Đại biểu tham dự chương trình ký kết đỡ đầu Nông thôn mới tại xã Kỳ Thượng.
Qua 5 năm thực hiện  chương trình mục tiêu  Quốc gia xấy dựng nông thôn mới, với điểm xuất phát thấp, là xã nghèo ở vùng thượng Kỳ Anh song cấp ủy Đảng, chính quyền xã kỳ  Thượng đã phát huy nội lực, huy động sức dân tập trung xây dựng nông thôn mới. Đến nay, đạt 9/19 tiêu chí gồm : quy hoạch, điện, bưu điện ,giáo dục, y tế, tỷ lệ có việc làm thường xuyên, an ninh trật tự, chợ nông thôn và tiêu chí môi trường. Bên cạnh đó, các phong trào hiến đất, hiến công trình để làm đường giao thông nông thôn đạt được nhiều kết quả ghi nhận.  Trong 5 năm, Kỳ Thượng đã bê tông hóa 22,679km đường giao thông, kiên cố hóa 3,006km kênh mương nội đồng với tổng kinh phí 14,8 tỉ đồng, xây dựng 32 km đường điện, làm mới 3 trạm biến áp, di dời 27/27 cột điện, thu nhập bình quân dầu người đạt gần 17,6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 18,6%. Các phong trào văn hóa ,văn nghệ ,thể dục ,thể thao ngày càng  phát triển , chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao. Mục tiêu đến năm 2020, Kỳ Thượng phấn đấu  thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm, giá trị sản xuất xã hội đạt 455 tỷ đồng, xây dựng 70 mô hình kinh tế sản xuất kinh doanh có hiệu quả, giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 2-3 %, đến năm 2020 xuống dưới 5 %, đạt chuẩn nông thôn mới.
Để giúp xã Kỳ Thượng cán đích Nông thôn mới, Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh sẽ tập trung vào công tác chỉ đạo, tổ bố trí cán bộ chuyên trách, gắn bó mật thiết với nhân dân, tận tình "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đặc biệt trong hỗ trợ, giúp đỡ thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo, tri ân gia đình chính sách, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, phát triển văn hóa xã hội.
Tại lễ ký kết, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh và lãnh đạo xã Kỳ Thượng đã ký kết chương trình nhận đỡ đầu Nông thôn mới./.
Ảnh: Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh và lãnh đạo xã Kỳ Thượng, Kỳ Anh ký kết chương trình đỡ đầu xây dựng Nông thôn mới.
Trung Anh - Cẩm Tú


Tin liên quan