10 sự kiện nổi bật của huyện Kỳ Anh năm 2015.

14:59 17/02/2017
  Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết và sự phấn đấu quyết liệt, năm 2015, Đảng bộ và nhân dân huyện Kỳ Anh đã giành được những kết quả toàn diện và nổi bật. Nhân dịp đầu năm 2016, Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện Kỳ Anh xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật của huyện Kỳ Anh trong năm 2015.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết và sự phấn đấu quyết liệt, năm 2015, Đảng bộ và nhân dân huyện Kỳ Anh đã giành được những kết quả toàn diện và nổi bật. Nhân dịp đầu năm 2016, Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện Kỳ Anh xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật của huyện Kỳ Anh trong năm 2015.

1. Ngày 10/4/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 903/NQUBTVQH13 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã Kỳ Anh và 6 phường trực thuộc. Đây là một dấu ấn quan trọng trong lịch sử của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà.
2. Chuyển toàn bộ các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang đến hoạt động tại địa điểm mới. Trong đó, các cơ quan Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Khối dân chuyển đến hoạt động tại trung tâm hành chính mới ở xã Kỳ Đồng từ ngày 18/5/2015.
Ảnh: Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh ở xã Kỳ Đồng.
3. Tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 với chủ đề “Nâng cao năm lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khai thác tiềm năng lợi thế, huy động mọi nguồn lực, xây dựng huyện Kỳ Anh phát triển nhanh, bền vững”.
4. Kinh tế tăng trưởng với tốc độ khá nhanh, giá trị sản xuất đạt 3.553,6 tỷ đồng. Tỷ trọng Công nghiệp - Xây dựng 32,94%; Thương mại - Dịch vụ 26,27%; Nông - Lâm - Ngư nghiệp chiếm 40,79%. Thu nhập bình quân đạt 25,88 triệu đồng/ người/năm.
5. Văn hoá - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật: Có 17 thôn được công nhận Thôn văn hóa, nâng tổng số lên 116 thôn, chiếm 73,8%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,99%, giảm 2,43% so với kế hoạch; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 80%; thêm 7 trường học đạt chuẩn quốc gia, 4 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; thành lập 43 Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm; thực hiện tốt các chế độ,  chính sách xã hội.
Ảnh: Đón nhận danh hiệu thôn văn hóa.
6. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả quan trọng: 3 xã đạt 19 tiêu chí, trong đó xã Kỳ Đồng và xã Kỳ Bắc được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, nâng tổng số xã về đích nông thôn mới lên 4 xã. Đến nay, toàn huyện đạt 259 tiêu chí, bình quân 12,3 tiêu chí/xã.

Ảnh: Các địa phương ở Kỳ Anh huy động nguồn lực xây dựng Nông thôn mới.
7. Công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo. Dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt tại Hà Tĩnh do Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà làm chủ đầu tư, thực hiện tại các xã Cẩm Quan, Cẩm Thịnh, Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên) và Kỳ Tây, Sûå kiïån nöíi bêåt cuãa huyïån Kyâ Anh nùm 2015 (Do Ban Biên tập Bản tin Kỳ Anh bình chọn) bKỳ Hợp, Kỳ Lâm (Kỳ Anh) với quy mô 150.000 con, huyện đã tập trung giải phóng mặt bằng, bàn giao 282,6 ha cho chủ đầu tư, mở ra hướng chăn nuôi công nghiệp công nghệ cao, góp phần tăng tỷ trọng chăn nuôi đại gia súc trong nông nghiệp của huyện. Dự án Cấp nước Khu Kinh tế Vũng Áng - Hạng mục lòng hồ Rào Trổ tại xã Kỳ Thượng đã thu hồi 1.352 ha bàn giao cho dự án.
8. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ sở an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu. Các lực lượng chủ động phối hợp mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đã điều tra làm rõ 66/77 vụ hình sự, bắt 150 đối tượng, đạt tỷ lệ 85,7%, an toàn giao thông được kiềm chế.
9. UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chung Đô thị Kỳ Đồng giai đoạn đến năm 2035 tại Quyết định số 3927/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 và Quyết định số 4256/QĐ- UBND ngày 05/11/2015 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu trung tâm Đô thị Kỳ Đồng. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để phấn đấu xây dựng Kỳ Đồng trở thành đô thị loại V vào năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV.
Ảnh: Hội nghị công bố chung đô thị Kỳ Đồng.
10. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp bố trí cán bộ. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về công tác Nội chính; Kết luận số 28- KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kiểm tra, giám sát,thi hành kỷ luật trong Đảng và phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Nguồn: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh; Ảnh: Mạnh Hải


Tin liên quan