Kế hoạch
Loại văn bản Kế hoạch
Số/ Ký hiệu 89/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch Duy trì, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn huyện Kỳ Anh năm 2019
Ngày ban hành 2019-01-23
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Thủy
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm