Kế hoạch
Loại văn bản Kế hoạch
Số/ Ký hiệu 88/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện năm 2019
Ngày ban hành 2019-01-23
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Thủy
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm