Kế hoạch
Loại văn bản Kế hoạch
Số/ Ký hiệu 77/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch Triển khai thực hiện cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ,tái tạo nguồn lợi thủy sản
Ngày ban hành 2019-01-18
Ngày hết hạn
Người ký Phạm Văn Dũng
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm