Kế hoạch
Loại văn bản Kế hoạch
Số/ Ký hiệu 249/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013
Ngày ban hành 2019-03-13
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Thủy
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm