Kế hoạch
Loại văn bản Kế hoạch
Số/ Ký hiệu 166/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch Tổ chức tập huấn xây dựng Hương ước theo Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 và xây dựng các danh hiệu văn hóa theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 2019-02-20
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Thủy
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm